ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το 1956 ο πρώτος συναγερμός πόρτας – παραθύρου ήταν γεγονός για τα Ελληνικά δεδομένα. Πρώτος και αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της Ιταλικής εταιρείας ήταν η STYLVA VAMVOUKIS. Η προγονός της σημερινής IRON GUARD PROTECTION.
Ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει καλύτερα τα συστήματα ασφαλείας στην αγορά; Και ποιος άλλος θα μπορούσε να διαθέτει
πιο έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό; Όλες οι γνωστές σημερινές μεγάλες εταιρείες, ήταν πελάτες της
τότε STYLVA VAMVOUKIS, σημερινής IRON GUARD PROTECTION η οποία απετέλεσε
σχολή για όλες τις επόμενες εξελίξεις στον τομέα.