ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Anti-BULLING

Μια μοναδική υπηρεσία που παρέχεται από την IRON GUARD, είναι η εκπαίδευση μικρών παιδιών με σκοπό την προστασία τους από θέματα που αφορούν την προσωπική τους ασφάλεια, από κινδύνους μέσω διαδικτύου και εκείνους που μπορεί να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο σχολικό περιβάλλον.

Με δεδομένο ότι ο τομέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, η ανάλυση της υπηρεσίας χρήζει μεγάλης προσοχής και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν συναντήσεως με τους γονείς - κηδεμόνες των παιδιών.