Ανθρώπινοι πόροι

Μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στη Ελληνική αγορά, η IRON GUARD PROTECTION διαθέτει δικό της "φυτώριο" φυλάκων ασφαλείας με πραγματικά εκπαιδευμένους φύλακες και με ιδιόκτητο εκπαιδευτήριο. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην εμφάνιση, στο ήθος, την εκπαίδευση και τον χαρακτήρα κάθε ενός από τους συνεργάτες μας, δεδομένου ότι στην IRON GUARD PROTECTION οι φύλακες ασφαλείας, είναι πραγματικοί συνεργάτες
και όχι ένας αναλώσιμος απρόσωπος υπάλληλος.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας και άνθρωποι που γνωρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό ασφαλείας όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα, καθημερινά ασχολούνται με το να βρουν νέα ικανά στελέχη, με αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Είναι άξιο να σημειωθεί, ότι δεν θα δει πότε κανείς αγγελία της
IRON GUARD PROTECTION στις εφημερίδες ευρέσεως εργασίας.

Η IRON GUARD PROTECTION και το διοικητικό προσωπικό, έχουν φροντίσει, να είναι περιζήτητες οι θέσεις εργασίας
μας και ποτέ να μην έχουμε έλλειψη και κατ' επέκταση πρόχειρη αναζήτηση φυλάκων.