Φυλάξεις

ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

60 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ασφάλειας, δεν μπορούν παρά να είναι η σφραγίδα για ποιοτικές υπηρεσίες.

120 υπεύθυνοι ασφαλείας, διαβαθμισμένοι και πιστοποιημένοι

230 ένστολοι φύλακες ασφαλείας, εφοδιασμένοι με άδεια του Ν.3707/2008 και πιστοποίηση
η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

30 σωματοφύλακες, διπλωματούχοι με μετεκπαίδευση σε: Αγγλία, Αμερική, Ισραήλ .

Όλοι οι φύλακες ασφαλείας:

  Έχουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
  Προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
  Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
  Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων
και λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση των πελατών.